Photobucket        

   
เครื่องเขียนที่ชื่อ   ตลับชาด

[Text : Photo]

    นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (6 พฤศจิกายน 2552)

 

พบเห็นตลับนี้ที่เมืองสิบสองปันนาในห้างสรรพสินค้า มุมเครื่องเขียน เป็นกล่องน่ารักหลายขนาด เลือกเอาขนาดเล็กที่สุด ราคาเป็นเงินบ้านเรา 10 บาท (24 ตุลาคม 2552) ตลับเป็นหมึกสีแดง นำมาใช้ประโยชน์ในงานเลขานุการและงานสำนักงานได้แทนของเก่าที่ฟองน้ำอุ้มน้ำหมึกไม่ได้แล้ว  สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานชนิดนี้
 

 Photobucket 

bottom ตลับชาด  มีหลายคนสะกดคำนี้เป็น  ตลับชาติ  ซึ่งผู้เขียนลองพิมพ์คำว่า ตลับชาด ใน search engine ชื่อดัง กลับพบว่า  คำว่า ตลับชาติ มีการสืบค้นมากกว่าคำที่เขียนถูกต้องคือ  ตลับชาด  มาจากคำว่า  กล่องใส่หมึก ซึ่ง ชาด แปลว่า วัสดุสีแดงสดชนิดหนึ่ง  นั้นเอง  ใช้สำหรับประทับตรา

bottom inkpad, inking pad, stamp pad เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกวัสดุชนิดนี้  ใช้กันอย่างแพร่หลายในสำนักงาน  บางประเทศในโซนเอเซีย  เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  พบว่า ใช้หมึกและตลับชาดในเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารมาตั้งแต่อดีต โดยใช้ตราประทับที่ทุกคนจะมี แล้วปั๊มด้วยหมึกสีแดงแทนการลงนาม ซึ่งบ้านเราไม่มีวัฒนธรรมการใช้ตราประทับส่วนตัวเช่นเดียวกับประเทศเหล่านั้น

bottom งานสารบรรณ  ชื่องานก็บ่งบอกความเป็น ราชการ จะมีระเบียบกฎเกณฑ์บังคับให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานราชการจะต้องใช้ตลับชาดนั้นคือ  ระเบียบที่กำหนดในการพิมพ์ ตัวอย่างกรณี หนังสือที่มีชั้นความเร็ว* ได้แก่ การระบุ  ด่วนที่สุด  ด่วนมาก  ด่วน หรือหนังสือที่ระบุถึงชั้นความลับ*    ที่ถูกกำหนดว่า จะต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 32 พอยท์ ระบุให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซอง นอกจากนี้ ยังมีระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง เช่น ตรารับหนังสือ  ตรากำหนดเก็บหนังสือ ตราครุฑ  ตราชื่อส่วนราชการ ซึ่งตราสองแบบท้าย หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนิยมคัดลอก (copy) โดยไม่ต้องซื้อกระดาษตราครุฑหรือกระดาษบันทึกข้อความหรือตราประทับเหมือนที่สำนักงานยุคก่อน ๆ ต้องใช้  ส่วนตราแบบอื่น ๆ  หน่วยงานราชการยังคงใช้จนถึงปัจจุบันควบคู่กับการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 

 Photobucket


bottom ชนิดของตลับชาด  มีหลากยี่ห้อหลายแบบให้เลือกใช้  แต่สีหมึกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นสีน้ำเงิน แดง  แต่ก็ยังเรียกติดปากว่า ตลับชาด ทั้ง ๆ ที่เป็นสีอื่น มียี่ห้อต่าง ๆ เป็นพวกสัตว์สี่เท้าทั้งหลายไปจนถึงยี่ห้อของต่างชาติที่ผลิตเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ออกสินค้าชนิดนี้มาให้เลือกใช้กัน  และตอนนี้ก็เห็น ตราประทับต่าง ๆ ที่เป็นข้อความหรือกลุ่มคำ ออกแบบตัวอักษรพร้อมหมึกในตัวให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น  จ่ายแล้ว PAID 

bottom ปั๊มบัตรจอดรถ  ผู้เขียนได้รับประสบการณ์การปั๊มบัตรจอดรถของโรงแรมต่าง ๆ  หรือห้างร้านที่กำหนดเวลาสำหรับลูกค้า เอาเป็นว่า ถ้าใช้บริการก็ต้องปั๊มให้เห็นว่า เข้ามาอุดหนุนจริง ๆ ไม่ใช่มาเพื่อจะใช้เป็นที่จอดรถทิ้งไว้และหลายแห่งก็ใช้เครื่องปั๊มอัตโนมัติมาช่วย สร้างรายได้ให้กับสถานที่นั้น ๆ สมกับมองทุกอย่างเป็นโอกาสเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

bottom ตลับหมึกสำหรับเด็กอนุบาล   ไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวสีแดง ครบห้าดวง หรือไม่ครบ เหมือนกับสีพวกนี้เป็นการใช้ให้คุณให้โทษกับเด็ก ๆ ทั้งหลาย มองในแง่ดีหน่อยก็เข้าใจว่า เป็นการกระตุ้นพัฒนาการ  (เหมือนที่นักวิชาการเขาพูดกัน)  เฮ้อ! เด็กตัวแค่นี้ ก็ต้องมานั่งแข่งขันกันเสียแล้ว  ทีนี้มาเรื่องที่เบากว่าคือ บางแห่งจัดมีตลับหมึกและตราประทับรูปแบบต่าง ๆ ให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและแขนบางส่วน ทั้งยังเป็นการฝึกเลือกการใช้สี และการฝึกสมาธิในการทำงานของเด็กได้

bottom Stamp Tool  เมื่ออยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานก็ยังไม่หลงลืมเรื่องนี้ โดยเฉพาะไฟล์เอกสารนามสกุล pdf   ใน Adobe Acrobat ก็มีคำสั่ง comment ให้เลือกคำเหล่านี้ใช้เป็นตราประทับแทนตลับชาดและหมึกสี  ได้แก่  DRAFT,  APPROVED,  COMPLETED VOID เป็นต้น ให้สังเกตกลุ่มคำที่เป็นสีแดง จะเป็นสีแห่งการกระตุ้นเตือนหรือต้องรีบดำเนินการ ทั้งแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 


Photobucket

 

Stamp pad (ตลับชาด)  เกี่ยวข้องกับเลขานุการและพนักงานออฟฟิศอย่างไร 

งานเอกสาร (paper work) เป็นงานหนึ่งในอีกหลายงานของเลขานุการ ตลับชาดคู่กับตราประทับทั้งหลายก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารที่เป็นของจริงไม่ใช่ในรูปแบบเสมือน (ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-จับต้องไม่ได้) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเลขานุการหรือพนักงานสำนักงาน (ออฟฟิศ) จะต้องรู้จักศึกษาและเลือกรูปแบบของหมึกและตราประทับให้ถูกหลักเกณฑ์การใช้ นั้นคือ

bottom  ระเบียบงานสารบรรณ  ถึงแม้ว่าจะทำงานในองค์กรธุรกิจ แต่ระเบียบวิธีปฏิบัติของ ระเบียบงานสารบรรณ (ชื่อเต็ม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ) ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้หลายหมวด หลายส่วน นี่ยังไม่นับเรื่องงานต่าง ๆ ของงานธุรกิจจะต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งหลายซึ่งจะต้องศึกษาให้รู้เขารู้เรา ก็จะทำให้ผู้ทำงานในสำนักงานนั้น ๆ ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
 

bottom งานสำนักงาน  ม่ว่าจะเป็นงานธุรการ งานบุคลากร งานบัญชี งานการเงิน งานพัสดุ งานระเบียน ศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ  ในปัจจุบันแม้จะมีคอมพิวเตอร์มาใช้ก็ยังมีงานบางส่วนที่จะต้องใช้มือหรือดำเนินงานโดยการประสานด้วยคนจะได้รับความประทับใจมากกว่าเครื่องจักร รวมถึงความประหยัด สะดวก รวดเร็ว ใคร ๆ ก็สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ดังนั้น ในการใช้ตราประทับกับตลับชาด เพิ่มความรวดเร็วสำหรับข้อความเดิม ๆ ที่ต้องใช้บ่อย ไม่ต้องใช้วิธีการพิมพ์ให้สิ้นเปลือกหมึกและไฟฟ้าหรือสั่งจ้างจากโรงพิมพ์  เช่น ตรารับหนังสือ  ตราประทับการพิจารณาหนังสือ ข้อความบอกชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนของไปรษณีย์ เป็นต้น 

bottom งานเก็บเอกสาร   เป็นอีกงานหนึ่งของเลขานุการหรือพนักงานสำนักงาน และงานนี้เช่นกันที่พบว่า สำนักงานทั้งหลายไม่สามารถจัดการกับระบบเอกสารในสำนักงานได้ ไม่ว่าจะนำอุปกรณ์ที่ดีหรือทันสมัยมากแค่ไหน ก็ยังมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้สำหรับการเก็บเอกสารเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พื้นที่ทำงานถูกแทนด้วยสิ่งของเหล่านี้ทำลายสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาพของผู้ทำงานโดยที่หลายฝ่ายลืมสังเกต  ตลับชาดและตราประทับ ใช้สำหรับทำดัชนีการเก็บเอกสารที่จะต้องเก็บและโอนไปยังแหล่งเก็บเอกสารหรือเตรียมทำลาย  สำหรับเอกสารไม่สำคัญและไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของกฎระเบียบของสำนักงาน

 


Photobucket
 
 
 

สุดท้ายก็ถึงเรื่อง การใช้ตลับชาดและตราประทับ นั้นคือ จะต้องเลือกใช้สีของหมึกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการใช้  ขณะที่ใช้จะต้องตั้งใจและลงน้ำหนักให้สม่ำเสมอเพื่อให้ตัวอักษรหรือรูปภาพชัดเจน แสดงถึงความละเอียดรอบคอบ และได้งานที่สะอาด สวยงามถูกต้อง  น้ำหมึกที่เติมจะต้องอุ้มน้ำเมื่อประทับตราจะทำให้หมึกชัดไม่กระดำกระด่าง สีสม่ำเสมอ ตัวตราประทับจะต้องมีตัวอักษรหรือภาพคมชัด เลขานุการจะต้องคอยดูแลไม่ให้ตราประทับหมดอายุหรือรอยประทับที่ได้บิดเบี้ยว  การเก็บตลับชาดและตราประทับ ต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดหากตราประทับเหล่านั้นมีผลทางกฎหมายหรืออาจทำให้สำนักงานได้รับความเสียหาย   ตราประทับมีที่จัดเก็บไว้เป็นระบบง่ายในการหยิบใช้ 


ถึงแม้ว่า ในอนาคตตลับชาดหรือตราประทับจะค่อย ๆ หายไปทีอย่างสองอย่างเช่นเดียวกับกระดาษตราครุฑหรือตราครุฑที่ทางราชการเคยใช้ในอดีต แต่นักประดิษฐ์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานสำนักงาน ก็ไม่เคยลืมวัสดุสำนักงานชนิดนี้ จากของที่จับต้องได้มาเป็นโปรแกรมคำสั่ง เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับเอกสารหรือชนิดของงานเหล่านั้น ทั้งง่ายและสะดวกยิ่ง ๆ ขึ้นp
 

   


หมายเหตุ
: * ภาษาที่ใช้ในงานสารบรรณ
อ้างอิง
:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


บทความที่เกี่ยวข้อง :
p Website อาชีพเลขานุการ 
p Blog อาชีพเลขานุการ
p เครื่องเขียนที่ชื่อ ตลับชาด (inkpad)
p เครื่องเขียนที่ชื่อ  แผ่นกันลบ (eraser shield)
p เครื่องเขียนที่มีชื่อว่า  treasury tags
p เลขานุการกับ liquid paper
p บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ (paper clip)
p กลับอีกด้านของกระดาษ post-it
p ดินสอกับงานเลขานุการ
p ข้อสังเกตในการเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน  
p การใช้กาวดินน้ำมัน (tac patafix)
p คลิบหนีบกระดาษที่เรียกว่า clip dispenser
p การใช้สมุดเสนอเซ็น (แฟ้มเสนอเซ็น)
p การใช้ที่เย็บกระดาษ (stapler)  
p การใช้แฟ้มแขวน
p วัสดุที่มาแทนกระดาษ

บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 3 พฤศจิกายน  2552
เขียนเรื่องนี้ จากตลับชาดที่ได้มาจากประเทศจีน เมืองสิบสองปันนา ตุลาคม 2552

ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่
 pomdvt@hotmail.com 

bottom หน้าหลัก (Home)