การใช้กาวดินน้ำมัน
(tac patafix)

เรื่อง
|ภาพประกอบ: นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (21 สิงหาคม  2551)

tac

การใช้งานกาวดินน้ำมัน

สิ่งที่พบเห็นบ่อย  เมื่อเลขานุการจะจัดบอร์ดหรือแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์งานใดงานหนึ่งซึ่งงานนั้นใช้ระยะเวลาในการนำเสนองานที่ใช้เวลาไม่นานนัก (1 วัน - 1 สัปดาห์)  สิ่งแรกที่ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงวัสดุที่จะนำมาใช้คือ  กระดาษกาวสองหน้าก่อนเสมอ อาจจะเป็นเพราะหาได้ง่าย สะดวกสำหรับการใช้ ราคาไม่แพง และปัญหาเล็กๆ ที่เกิดตามมาเสมอ เมื่อดึงชิ้นงานออกจากบอร์ดก็คือ  กระดาษกาวนั้นจะติดแน่น (ตามคำโฆษณา) ถ้าไม่รีบดึงออกจะเกิดรอยบนบอร์ดนั้น และเวลาในการแกะกระดาษออกก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร และบางครั้งหากไม่ระมัดระวังกระดาษกาวสองหน้า ก็กินเนื้อกระดาษหรืองานที่นำไปติด ที่สำคัญคือ กระดาษกาวนั้นนำกลับมาใช้อีกไม่ได้ tac

 

Tac patafix หรือ sticky tac ที่เราเรียกว่า  กาวดินน้ำมัน  เป็นวัสดุสำนักงานอีกชนิดหนึ่งที่จะแนะนำให้ใช้ สำหรับงานเลขานุการ ซึ่งตัว tac มีลักษณะคล้ายกับดินน้ำมัน มันสามารถยึดติดสิ่งของเล็กๆ ใช้แทนกาวหรือกระดาษกาวได้ คุณสมบัติอีกประการคือ นำกลับมาใช้ใหม่ได้,  ไม่ปรากฏรอยบนกระดาษหรือสิ่งของที่ติด,  ไม่ดึงเนื้อกระดาษเมื่อนำกาวดินน้ำมันออกจากกระดาษนั้นๆ มีสองสี คือ สีขาวและเหลือง  ยี่ห้อที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้แก่  uhu และ pritt ราคาประมาณ 80-90 บาท (21 ส.ค. 2551)
 

 tac

การใช้งานกาวดินน้ำมันสำหรับงานเลขานุการ

bottom  เมื่อจัดการประชุมและจำเป็นต้องใช้กระดาษฟลิบชาร์ท (flip chart) หรือบัตรคำ เพื่อระดมความคิดเห็น สามารถใช้กาวดินน้ำมันติดบอร์ดชั่วคราวได้  ซึ่งใช้แทนกระดาษกาวย่น (เทปมาร์คกิ้ง) หรือกาวสองหน้า โดยบัตรคำเหล่านั้น สามารถนำมาสรุปหัวข้อเป็นรายงานผลประชุมได้ เพราะเมื่อเก็บบัตรคำ สามารถรวมรวมได้ง่ายเพียงแต่ดึงกาวดินน้ำมันออก และบัตรนั้นสามารถรวมรวมความคิดต่างๆ กรุ๊ปหัวข้อได้ง่ายtac   


bottom ใช้สำหรับติดบันทึกเตือนความจำ แทนกระดาษ post it  เมื่อเลิกใช้ก็เก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ โดยที่ไม่ทำให้กระดาษชิ้นนั้นฉีกหรือเสียหายและไม่ทิ้งร่องรอยของกาวไว้ ซึ่งกาวนี้สามารถติดได้ทั้งกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ได้ ตัวอย่างสามารถติดได้เช่น  จอคอมพิวเตอร์ ปฏิทิน กระจก โดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือรอยนั้นสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

 

 tac


bottom ใช้สำหรับติดวัสดุชิ้นเล็กๆ หรือติดกระดาษบนไวท์บอร์ดได้ 

bottom ติดป้ายเสนอเซ็นเพื่อช่วยให้ผู้ลงนามในเอกสารลงนามได้ครบถ้วน ใช้แทนลวดเสียบกระดาษ ลักษณะของก้อนดินจะยึดกระดาษได้แน่นเท่ากับลวดเสียบกระดาษ และป้องกันการดึงหรือเกี่ยวกระดาษให้ฉีกขาดได้

 tacbottom ยึดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบนโต๊ะทำงานเช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ  โทรศัพท์  กล่องใส่ปากกา

 

 tacbottom ติดรูปภาพ  กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ  เพื่อใช้สำหรับการจัดบอร์ดหรือป้ายนิทรรศการ

 

ข้อแนะนำ
bottom พื้นผิวที่ติดจะต้องแห้งและเรียบ
bottom จำนวนของเนื้อกาวควรให้พอดีกับวัสดุที่จะติด
bottom เลือกใช้สีให้เหมาะกับงานที่ต้องการความประณีต
bottom ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติด
bottom ไม่แนะนำให้ใช้ติดบนพื้นผ้า
bottom ใช้ติดเอกสารชั่วคราวเท่านั้น  เมื่อใช้แล้วควรรวบรวมเก็บไว้เป็นก้อนในกล่องพลาสติก
bottom ติดเอกสารถาวรไม่ได้ เพราะจะทำให้กาวละลายแล้วกระดาษจะเป็นรอย

 วิธีใช้
bottom ดึงแทคชิ้นเล็กๆ จากแผง
bottom กดแทคลงบนวัสดุที่จะติด
bottom กดแรงๆ ลงบนบริเวณที่ต้องการ

ข้อควรระวัง

กาวนี้ใช้สำหรับงานที่มีลักษณะชั่วคราว  หากทิ้งไว้นานๆ  ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไปและเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนมาก  กาวจะละลายเป็นรอยติดกระดาษได้  แต่ก็สามารถขูดออกได้ง่ายซึ่งจะทำให้งานไม่สวยงามเหมือนเดิม หรือกรณีเมื่อใช้แล้วควรรวมกันไว้เป็นก้อน เก็บไว้ในกล่องพลาสติก หากมีหลายสีควรแยกก้อนกาวไว้แยกจากกัน เพื่อจะได้ใช้สีที่เหมาะกับชนิดของานนั้นๆอ้างอิง

1. http://www.uhu.de/_uk/indexx.html
2.  ฉลากแนะนำการใช้
uhu tac patafix

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:
bottom Website อาชีพเลขานุการ   
bottom Blog อาชีพเลขานุการ

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
 

 


*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์,  ศึกษานิเทศก์ เขียนบทความ 21 สิงหาคม  2551
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ติดต่อผู้เขียนที่ pomdvt@hotmail.com  ปรับปรุงข้อมูลวันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554  
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน

 

 bottom หน้าหลัก