ดินสอกับงานเลขานุการ 
เรื่อง/ภาพประกอบ : นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (10 กันยายน 2551)

 pencil
ดินสอ เริ่มหมดความสำคัญกับหลายอาชีพ เพราะวิวัฒนาการของการได้ตัวอักษรที่เป็นงานผลิตขึ้นมาน่าจะเริ่มจากการเขียน แล้วมาสู่การพิมพ์  จนถึงการถ่ายและ scan อีกไม่นานอาจจะแค่เปล่งเสียง ดังที่เกริ่นไว้แล้ว หลายอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องก็เห็นความสำคัญในเรื่องการใช้ดินสอน้อยลง  และอาชีพเลขานุการก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนอาจจะใช้ดินสอน้อยลง  เนื่องจากความสะดวกของเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ จากที่เคยมีการร่างเอกสาร จนเกิดสัญลักษณ์ในการร่างที่ชาวเลขานุการจะต้องใช้ต้องรู้  ก็หันไปร่างและแก้ไขได้โดยใช้พิมพ์จากด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แทน การจดบันทึกด้วยชวเลขก็มีเครื่องบันทึกที่ทันสมัยได้ทั้งภาพและเสียงเข้ามาแทน  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ยังต้องใช้ดินสอในการทำงานอยู่ดี มาดูกันว่าเหตุผลต่างๆ นั้นมีอะไรบ้าง
 

pencil
 

เหตุผลที่ยังใช้ดินสอ
bottom งานเลขานุการจะต้องจดตามคำบอกของนายจ้าง และบางครั้งการจดบันทึกด้วยตัวชวเลข (shorthand) จะมีน้ำหนักของเส้นเป็นตัวบ่งบอก เพื่อสามารถถอดข้อความได้ถูกต้อง แม่นยำ เมื่อใช้ดินสอความหนักเบาในการเขียนจะชัดเจนกว่าปากกา

bottom การจดบันทึกด้วยดินสอสามารถ
ลบได้ทันทีหากมีการแก้ไข และอีกเหตุผลคือ งานจะสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ ถึงแม้ ปัจจุบันการบันทึกร่าง มีน้อยลง ซึ่งการบันทึกจะจดเฉพาะสาระสำคัญ แต่เมื่อจะพิมพ์ต้นฉบับ ก็นำรายละเอียดและส่วนขยายมาเพิ่มเติมได้ภายหลัง

bottom
ส้นดินสอไม่ขาดหาย ไม่ว่า จะวางดินสอในตำแหน่งใดในขณะเขียน แตกต่างจากปากกาที่มักจะมีปัญหาหมึกขาดหายได้ง่าย  ทั้งนี้ ดินสอก็ยังใช้ได้กับกระดาษเกือบทุกชนิด

bottom ลักษณะงานที่ทำอยู่ต้อง
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ซึ่งการจัดประชุมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจัดที่โรงแรม ทำให้ได้รับดินสอแจกเสมอ ซึ่งทุกโรงแรมนิยมแจก กระดาษและดินสอมากกว่าแจกปากกา

bottom  รูปแบบของดินสอมีมากมายให้เลือกใช้ ได้แก่ แบบกลม, แบบเหลี่ยม (ดินสอดำ, ดินสอสี)  แบบแบน (ดินสอช่างไม้), ดินสอกด, ดินสออพอลโล่, สามารถเลือกใช้ได้ตามถนัดและลักษณะงาน


bottom  ราคาดินสอที่ใช้ในสำนักงานไม่แพง
 

 pencil

 

สำนวนดินสอที่เกี่ยวกับเลขานุการ

"pencil skirt" ป็นกระโปรง ความยาวประมาณหัวเข่า และจะตัดให้พอดีกับสะโพก จะเห็นทรวดทรงที่สวยงามของผู้หญิง เห็นความคอดของเอวที่เล็ก (เหมือนกับปลายดินสอ) ซึ่งกระโปรงแบบนี้ ส่วนใหญ่จะสวมใส่กับสูท ซึ่งจะเป็นที่นิยมในการแต่งกายของสาวออฟฟิศหรือเลขานุการ จนมีศัพท์ที่เรียกว่า secretarial style  อย่างไรก็ตาม คำว่า skirt เป็นศัพท์สะแลงที่แปลว่า ผู้หญิง คงไม่แปลกเท่าไร ถ้าเราจะให้ ดินสอเป็นเพศหญิง แต่ดินสออพอลโล่ ยังคิดไม่ตกว่าจะเป็นเพศไหนกันแน่!

 

  Photobucketสิ่งที่พบในการใช้ดินสอ

bottom เมื่อจะใช้ดินสอ จะมีเหตุการณ์ดังนี้ ไส้ดินสอหมด, ดินสอหัก, ไม่ได้เหลา, ดินสอทู่

bottom เมื่อจะหยิบใช้ดินสอที่ใช้ประจำ ดินสอจะหาย

bottom ใช้ดินสอไม่หมด และส่วนใหญ่ ดินสอสั้นๆ จะถูกทิ้งเสมอ 

bottom ดินสอมีมากเกินความจำเป็น

bottom ดินสอที่ได้รับแจกฟรีจากที่ประชุมหรือการจัดงานต่างๆ  ส่วนใหญ่ไม่มียางลบและไม่มีกบเหลาดินสอในงานนั้นด้วย
 

 pencil

 

bottom เชื่อหรือไม่ มีหลายคนมากๆๆ.. ที่ใช้กบเหลาดินสอแบบตั้งโต๊ะ (pencil sharpener)ไม่เป็น ทำให้กบเหลาดินสอนั้นชำรุด  เมื่อเหลาดินสอก็จะกินไส้ดินสอแล้วหักทำให้ต้องเหลาใหม่ อันนี้ไม่ประหยัด

bottom กบเหลาดินสอจะมีเศษดินสอเต็มถาดรองเสมอเมื่อเราจะใช้

bottom เมื่อเหลาดินสอกลมกับดินสอที่มีเหลี่ยม (6 เหลี่ยม) โดยใช้กบเหลาดินสอ จะได้รูปแบบที่แตกต่างกัน  และเป็นที่น่าแปลกใจไม่หาย เพราะเคยเห็นคนเอาดินสออพอลโล่ใส่กบเหลาดินสอ   แล้วเจ้าดินสอแบบแบนหล่ะ ใช้กบเหลาดินสอได้หรือเปล่า
 

 pencilbottom มีสัญลักษณ์ที่แอบแฝงอยู่บนดินสอ เช่น  โฆษณาตรายี่ห้อ  เป็นการให้จดจำยี่ห้อสินค้าโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวและยังอยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ได้มากที่สุดตอกย้ำแบรนด์สินค้าอีกทางหนึ่ง   แม่สูตรคูณ เอาไว้สำหรับกันลืมเมื่อต้องการคำนวณเพราะบางแท่งมีสูตรคูรถึงเลข 9 

bottom มีเครื่องเขียนอีกหลายอย่างค่อยๆ ทยอยเกิดขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ดินสอ ได้แก่ ยางลบ, ไส้ดินสอ, กบเหลาดินสอ, เครื่องเหลาดินสอ,  ปลอกดินสอ, หัวดินสอ, กล่องใส่ดินสอ, ที่เสียบดินสอ

bottom เครื่องเขียนที่เอื้อสำหรับการใช้ดินสอ น่าจะสาเหตุ 2 ประการคือ  สิ่งที่เป็นญาติกับดินสอโดยตรงได้แก่ ยางลบ ไส้ดินสอ  สิ่งที่ทำให้ดินสออยู่กันพร้อมไม่พลัดพรากจากกันก็ได้แก่  กล่องใส่ดินสอ ที่เสียบดินสอ  และสิ่งที่ช่วยสร้าง image ให้กับดินสอ ได้แก่  กบเหลาดินสอ (ทำให้รูปร่างดีขึ้นน่าใช้) , เครื่องเหลาดินสอ,  ปลอกดินสอ และตกแต่งดินสอให้สวยขึ้น   หัวดินสอแบบต่างๆ

bottom คนที่ใช้ดินสอ  อย่างน้อยต้องมีสักครั้งหนึ่งที่กัดดินสอ

bottom ทำไมถึงต้องวางดินสอไว้เอียงๆ มื่อจัดพร้อมกับกระดาษบนโต๊ะประชุม เมื่อมีการจัดประชุมตามโรงแรมต่างๆ จะจัดเตรียมกระดาษและดินสอให้บนโต๊ะผู้เข้าร่วมประชุม และจะวางดินสอไว้เอียงๆ ปลายดินสอจะหันมาทางด้านผู้นั่ง ไม่ใช้ปลายไปทิ่มแทงข้างหลังใคร อีกครั้งที่จะไม่ลืมคือ ตรายี่ห้อของโรงแรมจะต้องปรากฏให้เห็นชัดกับตาผู้นั่งประชุมด้วย

bottom นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่  ดินสออาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ ร่วมร่าง นอกเหนือจาก "ยางลบ"

 

 pencil

 

 

มีคำถามหลายข้อเกี่ยวกับดินสอ
bottom ทำไมดินสอต้องมียางลบ
bottom ทำไมดินสอต้องมีหกเหลี่ยม
bottom ขนาดมาตรฐานของดินสอ
bottom ดินสอสีอะไรขายดีที่สุด
bottom ข้อขัดแย้งในอดีตที่เกิดจากดินสอ
bottom ตัวอักษร  HB 2B


อ้างอิง
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pencil_skirt Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

 


*
นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์,  ศึกษานิเทศก์ เขียนบทความ 5 กันยายน 2551
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ติดต่อผู้เขียนที่ pomdvt@hotmail.com  ปรับปรุงข้อมูลวันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554  
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน

 

  หน้าหลัก