คุณสมบัติเลขานุการที่ดี ในทัศนะของอดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
 


 

 

คุณสุกันยา  นิมมานเหมินท์  อดีตนายกและที่ปรึกษาสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย*  อดีตนายกและที่ปรึกษา The Association of Secretaries and Administrative  Professionals in Asia Pacific (ASA)  ได้แสดงทัศนะว่า  เลขานุการที่ดี พึงมีคุณสมบัติ 6 ส ซึ่งใช้ได้ทั้งในหน้าที่การงานและในชีวิต

 

… “ในความคิดของดิฉัน เลขานุการที่ดีนะคะ ต้องมี 6 ส คือ สมรรถภาพ สัมพันธภาพ สื่อสาร สังคม สุขภาพและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นสุขาที่ดี ดิฉันเน้นว่า เลขาฯ ที่ดีนี่ต้องเป็นสุขาที่ดีให้ได้ เป็นส้วม ใครเข้ามาต้องกลับออกไปอย่างมีความสุข ได้ปลดทุกข์ ซึ่งก็เปรียบเหมือนเลขาฯ ที่ดี ต้องทำให้คนที่มาพบกลับไปด้วยความพึงพอใจ ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ เพื่อให้งานสำเร็จและธุรกิจการงานดำเนินไปอย่างดี”…

 

… “เลขาฯ นี่ก็เหมือนกันควรทำตัวเป็นผู้ให้ย่าเข้าใจตัวเองผิดว่าเป็นคนมีความสำคัญ หน้าที่เลขาฯ ไม่ใช่การควบคุม หน้าที่คือ การให้ความสะดวก ห้บริการแก่ทุกคนโดยเราไม่ต้องถือตนว่าเราเป็นมือขวาของเจ้านาย ให้คนที่มาหา มาติดต่อนายได้รับความร่วมมือที่ดี แล้วนายเราก็จะได้รับประโยชน์ เราต้องรู้หน้าที่ว่าคืออะไร ถ้าไม่รู้จักการให้ซะแล้วก็จะเริ่มต้นอะไรไม่ได้”

 

....  “นอกจากนี้การที่จะเป็นเลขาฯ ที่ดีได้ก็ควรต้องฝึกปรือวิทยายุทธ อาใจใส่ การงาน คน สิ่งแวดล้อม ต้องเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล รอบรู้ ที่จริงควรมีการฝึกอบรม เข้าคอร์สต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ ด้วยซ้ำ คนเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะชีวิตมันเปลี่ยนทุกวัน ถ้าเราอยู่เฉย ๆ เราก็จะตามนายไม่ทันด้วย”

 

ที่มา นิตยสารสุกลไทย ฉบับที่ 2804  วันที่  15 กรกฎาคม 2551  หน้า 39-41

หมายเหตุ : สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย (สลสท) เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย

 จำนวนผู้เข้าชม
Load Counter


bottom หน้าเดิม  bottom งานพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ   bottom งานอุตสาหกรรม   bottom งานคหกรรม  bottom งานศิลปกรรม   bottom งานเกษตรกรรม