อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต
 
 
   เรื่อง : นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  (16 มกราคม 2551)

 


อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคตผู้ที่เรียนมาทางสาขาวิชาเลขานุการ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ไปจนถึงในระดับสูงขึ้นที่เปิดสอนทางด้านเลขานุการหรือการจัดการสำนักงาน
*  ในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังพบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหลายๆ ชนิดที่สถานศึกษายังให้ทดลองฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ชนิดอื่นๆ  เช่น เครื่องอัดสำเนาชนิดมือหมุนหรือไฟฟ้า  เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโทรสาร  โทรศัพท์

สำหรับสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานขึ้นใหม่ ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ  เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบางชนิด จะ ต้องลงทุนสูง นอกเสียจากใช้สอนและทำงานธุรการให้กับสถานศึกษาไปพร้อมกัน หากมีการจัดการที่ดี

               

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานสำนักงานในปัจจุบันนี้ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ค่อนข้างจะทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการสำหรับงานสำนักงานได้เกือบทุกรูปแบบ (ไม่รวม open source หรือซอฟต์แวร์เสรี ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทดลองใช้ฟรี ในอนาคตก็คงจะมีมากขึ้นไม่ต้องโดนผูกขาดเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน) เครื่องใช้อื่นๆ ได้แก่ เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ  เครื่องสแกนเนอร์เอกสาร  ที่มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

               
จากประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (ทั้งการจัดการเรียการสอนและการปฏิบัติงานสำนักงาน) ได้ข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องว่า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในยุคก่อนหน้านี้กับปัจจุบันมีความต่างกันอย่างไร  โดยสรุปได้ดังนี้

 

 

ภาพจาก http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TKXA97Q7L._AA280_.jpg
 

รวมประโยชน์หลายอย่างอยู่เครื่องเดียว  เช่น เครื่องโทรสาร ที่สามารถรับโทรศัพท์ รับโทรสาร ถ่ายเอกสาร  พ่วงระบบอินเทอร์เน็ต  เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ถ่ายเอกสารอัดสำเนา  สแกนภาพ เป็นเครื่องรับสัญญาณโทรสารได้  หนึ่งเครื่องสามารถใช้เป็นเครื่องใช้ใด้หลากหลายประโยชน์ แทนที่จะซื้อแต่ละเครื่องมาใช้ ลดต้นทุนให้กับสำนักงานได้

               
 

ราคาไม่แพง   อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมีราคาไม่สูงเกินกว่าคนทั่วไปสามารถซื้อหาได้ใช้ทั้งส่วนตัวหรือในสำนักงาน  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องพิมพ์งาน  ที่นักศึกษาหรือคนทำงานทั่วไปจะมีใช้เป็นการส่วนตัว ก็คงไม่ต้องแปลกใจอะไรที่ในสำนักงานในปัจจุบันไม่มีเสียงพิมพ์ดีดให้ได้ยินอีกเลย แล้วอีกหน่อยคงจะต้องถามกันว่า  แล้วเครื่องพิมพ์ดีดนี่หน้าตามันเป็นอย่างไร  เหมือนที่ทุกวันนี้ที่คนทำงานในสำนักงานจะแปลกใจกับคำว่า   เครื่องปรุกระดาษ  เครื่องคิดเลขแบบมือหมุน  เครื่องบันทึกและถอดข้อความ ไปจนถึงเครื่องอัดสำเนา
 

               
                    

หาซื้อได้ง่าย  ก่อนหน้านี้อุปกรณ์สำนักงานทั้งหลายก็จะพบเฉพาะร้านเครื่องใช้สำนักงานที่จะขายพวกวัสดุสำนักงานไปด้วยกัน  หากปัจจุบันนี้ ในตัวจังหวัดทุกจังหวัดที่มีห้างสรรพสินค้า ห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ไฮเปอร์มาร์ท  อย่างน้อยมุมหนึ่งในห้างจะต้องจัดให้มีมุมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแทรกอยู่เสมอ   รวมถึงการโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรงจากเกือบทุกสื่อ  ไม่นับการจัดบุ๊ธ  หรือประเภทคอมโชว์ทั้งหลายในจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อเรียกเงินจากลูกค้าใกล้บ้านมากที่สุดใช้ง่ายและสะดวก   อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานปัจจุบัน มีขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากสับสน  ลดฟังชั่นการใช้งานให้สะดวกที่สุด  ตอบสนองการใช้งานโดยตรง อีกทั้งยังมีฟังชั่นเป็นภาษาไทย  พร้อมคู่มือที่เป็นภาษาไทยให้อ่านและเลือกใช้ได้ตามสะดวก ซึ่งก่อนหน้านี้คู่มือส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ


ภาพจาก  http://www.officeevolution.co.uk/i/fax_machine2.jpg
 


         


 

 
ภาพจาก  http://www.corante.com/apple/images/tulip-ego3.jpg

 

รูปแบบที่ทันสมัย   นอกจากใช้ง่ายและสะดวกแล้ว รูปแบบ ขนาดของเครื่องใช้สำนักงานก็ไม่ใหญ่เทอะทะ  เคลื่อนย้ายสะดวก บางรุ่นบางแบบก็สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก ทั้งยังมีการออกแบบให้สวยงามขนาดกระทัดรัด รวมไปถึงเมื่อนำมาใช้ในสำนักงานรูปแบบใหม่ก็เข้ากันได้ดี  มีหลากสไตล์ให้เลือก ไม่นับที่ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ยังมองไปถึงแฟชั่นสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
 

การบริการหลังการขาย  เมื่อซื้อมาแล้ว เกิดกรณีที่จะต้องมีการซ่อมบำรุง ก็หาศูนย์ซ่อมบริการในแต่ละจังหวัดได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งยังมีร้านที่รับบริการซ่อมเครื่องใช้เหล่านี้อยู่ใกล้บ้าน  ก่อนหน้านี้จะต้องส่งศูนย์บริการที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือมีพนักงานซ่อมที่จะเวียนมาให้บริการนานๆ ครั้ง

               
บริการเช่า  สำหรับสำนักงานใหญ่ๆ หรืออาจจะเล็ก  เมื่อจะต้องทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนสำหรับเรื่องนี้สูงเกินไป และเป็นภาระในระยะยาวเมื่อจะต้องซ่อมบำรุง ก็สามารถหาบริการเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมาแทนได้

               
 

 

               
ดังนั้น เมื่อเลขานุการจะอยู่ในฐานะผู้ใช้หรือผู้ที่ตัดสินใจในการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  เหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ได้พบในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานคงจะพัฒนาวิธีการและรูปแบบต่อไปไม่สิ้นสุด เพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้มากที่สุด ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในอาชีพเลขานุการก็คงไม่ถึงขั้นต้องวิ่งตามหาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ทุกแบบทุกรุ่น เพียงแต่ให้รู้และสังเกตหลักของการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแต่ชนิดที่จะมีรหัส สัญลักษณ์ของคำสั่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้  และก่อนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานชนิดใดก็ควรจะศึกษาคู่มือการใช้ให้ละเอียด ซึ่งทุกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ฯ เหล่านี้  คำนึงว่า คู่มือเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นใช้แล้วเกิดประโยชน์และมีขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้อง เท่ากับเป็นการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไปในตัว และการซ่อมบำรุงโดยบริษัทก็ใช้เท่าที่ความจำเป็น ซึ่งก็ลดภาระให้บริษัทได้อีกทางหนึ่ง

 

(*ชื่อที่ใช้เรียกสาขาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)บทความที่เกี่ยวข้อง:

Website อาชีพเลขานุการ   
Blog อาชีพเลขานุการ
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
 

 
*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์, 
ศึกษานิเทศก์ เขียนบทความวันที่ 12 มกราคม 2551
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้ที่จะนำบทความ ไปตีพิมพ์จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ติดต่อ
ผู้เขียนที่ pomdvt@hotmail.com  ปรับปรุงข้อมูลวันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554  
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน
 

 

หน้าหลัก