เลขานุการSecretary
Secretaryเลขานุการ
 
     

การสะกดคำอังกฤษในการรับโทรศัพท์
ที่เรียกว่า
AIRLINE CODE

 
A Able   N Nancy
B Baker   O Obo
C Charlie   P Peter
D Dog   Q Queen
E Easy   R Roger
F Fog   S Sugar
G George   T Tear
H How   U Uncle
I Item   V Victor
J Jimmy   W William
K King   X X-ray
L Love   Y Yoke
M Mike   Z Zebra

 

 

Contents:

นามบัตร
การเตรียมการเดินทางของสาวทำงาน
ระบบรอยนิ้วมือ
ทำไมเครื่องใช้สำนักงานส่วนใหญ่ออกแบบสำหรับคนถนัดขวา
เลขานุการฝึกดูตัวเลขทางบัญชี
ม้วนสก็อตเทป
สูทกร คือใคร
แป้น Ctrl+Alt+Delete
งานเลขานุการสำคัญจริงหรือ อ.อุษณีย์  ตุลาบดี
 การสะกดคำอังกฤษในการรับโทรศัพท์ ที่เรียกว่า AIRLINE CODE


  ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2554
ผู้ดูแล
: พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
E-mail Address  pomdvt@hotmail.com

หน้าหลัก