เลขานุการ 
 
งานพาณิชยกรรม | งานวิจัยเลขานุการ | เว็บไซต์เลขานุการ |  ครู ค.ศ.3-4 เลขานุการ | รายชื่อครู| Blog เลขานุการ

 

 


เว็บไซต์

 

 

งานวิจัยเลขานุการ
 
ครู คศ.3-4 เลขานุการ
 
การนำรายวิชาออกฝึกงาน, ปัญหา, ข้อเสนอแน
 
รายชื่อครูแผนกวิชาเลขานุการ
สมาคมเลขานุการและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
 
หลักสูตร ปวช.2545 ปรับปรุง 2546 (เลขานุการ)
 
หลักสูตร ปวส. 2546 (เลขานุการ)
 
คุณลักษณะอาชีพเลขานุการ
 
Blog [บ้านใหม่]
 
Blog [บ้านเก่า]
 
ผลงานของผู้เขียน
 
 

 

 
 

 

 

เอกสารตำราเลขานุการ

Photobucket รวบรวมเรื่องราว How to สำหรับการจัดประชุม

  

เอกสารแจก
ฟรี! อ่านรายละเอียดในเล่มและอย่าลืมทดลองขั้นตอนวิธีใช้เอกสารด้วยค่ะ
แจ้งตอบรับหนังสือ


 

ข่าวสารสำหรับเลขานุการและบทความใหม่ล่าสุด
พบบ้านใหม่ของ อาชีพเลขานุการ  http://pimporn.nsdv.go.th/secretary/  หรือค้นหาคำว่า   อาชีพเลขานุการ  แวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ

สำหรับเว็บนี้ ผู้เขียนจะยุติการอัพโหลดข้อมูล บทความทั้งหมดจะไปปรากฎที่บ้านใหม่

 

 ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สอนสาขาเลขานุการ
ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ  (22 มีนาคม 2553)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ  โดยครูสุภาณี  เอาทองทิพย์  วท.ตรัง (10 มีนาคม  2553)
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ  เรื่อง การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)  (22 ตุลาคม  2552)
นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร (18 กันยายน 2552)
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา เลขานุการ  (4 มิถุนายน 2552)
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การจัดเก็บเอกสาร  (27 พ.ค. 2552)
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา งานสารบรรณ  (19 พ.ค. 2552)
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน  (14 พ.ค. 2552)
บทความเลขานุการ
       
(ผู้ที่จะนำบทความไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น)
ปี 2011
ทำไมยังใช้พิมพ์ดีด  8 สิงหาคม 2554
การทำข้อความไว้ท้ายอีเมล (ลายเซ็น) 5 สิงหาคม 2554
เลขานุการกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Solving problem) 1 กรกฎาคม 2554
ถอดรหัส Secretary (27 พฤษภาคม 2554)
คุณภาพของบุคลากร (เลขานุการ) สร้างได้อย่างไร (24 พฤษภาคม 2554)
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพระ  (19 พฤษภาคม 2554)
สาวออฟฟิศกับ Myofascial pain Syndrome  (12 พฤษภาคม 2554)
เอกสารแจก
ฟรี! อ่านรายละเอียดในเล่ม
และอย่าลืมทดลอง
ขั้นตอนวิธีใช้เอกสารด้วยค่ะ
แจ้งตอบรับหนังสือ

การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง สำหรับการประชุม (19เมษายน 2554)
วิธีจองที่พักยุคไอที (11 เมษายน 2554)
คำศัพท์ใหม่แต่ละตัวอักษรของ Secretary (5 เมษายน 2554)
รูปแบบสำนักงานเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 มีนาคม 2554)
รูปแบบสำนักงานทำหนังสือเดินทาง (15 มีนาคม 2554)
จ้างร้านถ่ายเอกสารทำหนังสือ  (11  มีนาคม 2554)
การจัดโพเดียม (7 มีนาคม  2554)
บทบาทพยาบาลในหน้าที่เลขานุการ (10 มกราคม2554)
การติดต่อวิทยากร (4 มกราคม 2554)
ปี 2010
  การถ่ายภาพการจัดประชุม (20 ธ.ค. 2553)
  การจัดประชุม สำหรับ 2,500 คน (9 ธ.ค. 2553)
  mapping แนะแนวสาขาเลขานุการ (8 ธ.ค. 2553)
  ทำไมต้องมีห้องประชุม (1 ธ.ค. 2553)
  รูปแบบต่าง ๆ ของการจัดประชุม (8 พ.ย. 2553)
  การจัดเวทีประชุม (1 พ.ย. 2553)
  การจัดโต๊ะประชุมแบบห้องเรียน (Classroom) (27 ตุลาคม 2553)
  การจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน(20 ตุลาคม  2553)
  "เลขานุการ"  อาชีพสงวนสำหรับคนไทย  (15 ตุลาคม 2553)
  ห้องน้ำสาธารณะกับคุณผู้หญิง   (6 สิงหาคม 2553)
  คำนำหน้านาม “ดร.”  ในหนังสือราชการ (2 กรกฎาคม  2553)
  เมื่อต้องรับหน้าที่..พิธีกร (17 มิถุนายน 2553)
  pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ (24 พฤษภาคม 2553)
  การพูดและการนำเสนองาน(18 พฤษภาคม 2553)
  คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่ (3 พฤษภาคม 2553)
  ทฤษฎีความต้องการกับอาชีพเลขานุกา (19 เมษายน 2553)
  ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน (1 เมษายน 2553)
  ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ  (22 มีนาคม 2553)
  เครื่องเขียนที่ชื่อ สันปกพลาสติก   (15 มีนาคม  2553)
  ชาวเลขหรือชวเลข (9 มีนาคม  2553)
  สมุดนัดหมายแบบ Betty (22 มกราคม 2553)
  ข้อสังเกตการจัดสำนักงานองค์กรชื่อดัง  (18 มกราคม 2553)
  พฤติกรรมพนักงานสำนักงานที่ลูกค้าไม่อยากเจอ (10 มิถุนายน  2553)
  จองที่พักโดยเปรียบเทียบราคา (zizzeetravel.com) (8 เมษายน 2553)
  address book รอยต่อของอดีตกับปัจจุบัน (29 มีนาคม 2553)
  ากที่คั่นหนังสือ (bookmark) ถึงของฝาก (24 มีนาคม 2553)
  ก้อนจับฝุ่น (8 มีนาคม  2553)
  เสียแผ่นพับ (leaflet) ข้อเตือนสติสำหรับผู้ที่คิดจะทำแผ่นพับ  3 มีนาคม 2553
  ชุดวัสดุสำนักงานย่อส่วน (swiss knife) 24 กุมภาพันธ์ 2553
ปี 2009
  การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย (18 ธันวาคม 2552)
  ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ (14 ธันวาคม 2552)
  เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร (20 พฤศจิกายน 2552)
  paperwork records information ในงานเลขานุการ (13 พฤศจิกายน 2552)
  เครื่องเขียนที่ชื่อ ตลับชาด (inkpad)  (6 พฤศจิกายน 2552)
  อีเมลแบ่งเบาภาระงานเลขานุการได้อย่างไร (21  ตุลาคม 2552)
  เลขานุการ!...หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นตอ  Climate Change(15 ตุลาคม 2552)
   มารยาทการใช้ภาษาในอีเมล (9 ตุลาคม 2552)
   เขียนชวเลขให้เก่งทำอย่างไร (5 ตุลาคม 2552)
   นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร (18 กันยายน 2552)
   ข้อสังเกตและหลักการทำแผ่นพับ (25 สิงหาคม 2552)
  คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่  (19 สิงหาคม 2552)
  ข้อคิดจากอินเทอร์เน็ตและอีเมลที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม  (10 สิงหาคม 2552)
  เครื่องเขียนที่ชื่อ  แผ่นกันลบ (eraser shield) (3 มิถุนายน 2552)
  ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร (1 มิถุนายน 2552)
  ชวเลขกำลังจะตาย (25 พ.ค. 2552)
  เลขานุการกับ liquid paper  (18 พ.ค. 2552)
  เครื่องเขียนที่ชื่อว่า  treasury tags  (12 พ.ค. 2552)
  บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ (paper clip) 1 พ.ค. 2552
  กลับอีกด้านของกระดาษ post-it  (20 เมษายน 2552)
  ถ้าเลขานุการมี 2 ปาก (9 กุมภาพันธ์ 2552)
  วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน (4 กุมภาพันธ์ 2552)
  คู่มืองานสำนักงาน (office manual)   (23 มกราคม 2552)
  การจัดสำนักงานยุคใหม่  (6 มกราคม 2552)
ปี 2008
  ผ่านมุมมอง “รูปแบบสำนักงาน (office)” แต่ละยุค (22 ธันวาคม 2551)
  ได้เรียนรู้อะไรจากซีรีส์ UGLY BETTY  (12 ธันวาคม  2551)
  อีกข้อสังเกตของคำว่า   s-e-c-r-e-t-a-r-y  (2 ธันวาคม 2551)
  อีกหนึ่งภาพที่บอกถึงความเป็นเลขานุการ (7 พฤศจิกายน 2551)
  ยางลบ (eraser) กับสิ่งที่ถูกผลิตซ้ำ  (8 ตุลาคม  2551)
  เลขานุการกับเลขาธิการแตกต่างกันอย่างไร  (17 ตุลาคม 2551)
  พิมพ์ดีด : วันนี้กับเมื่อวานซืน (3 ตุลาคม  2551)
  ดินสอกับงานเลขานุการ (9 กันยายน 2551)
  ข้อสังเกตในการเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน  (29 สิงหาคม 2551)
  การใช้กาวดินน้ำมัน (tac patafix)  (21 สิงหาคม 2551)
  ที่คั่นหนังสือกับกระแสจีน..จีน  (14 สิงหาคม  2551)
  ทำไมเลขานุการรุ่นใหม่ไม่รู้จักกระดาษไข  (8 สิงหาคม 2551)
  โทรเลขฉบับสุดท้าย (31 กรกฎาคม 2551)
  กระดาษคาร์บอน (carbon) หายไปไหน (8 กรกฎาคม 2551)
  เลขานุการกับกระแสโลกร้อน (10 มิถุนายน 2551)
  คลิบหนีบกระดาษที่เรียกว่า clip dispenser (14 พฤษภาคม 2551)
  การเตรียมไมโครโฟนสำหรับการประชุม   (2 พฤษภาคม 2551)
  การใช้สมุดเสนอเซ็น (แฟ้มเสนอเซ็น)  (24 เมษายน 2551)
  การใช้ที่เย็บกระดาษ (stapler)  (18 เมษายน 2551)
  การใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะกับงานเลขานุการ  (20 มีนาคม 2551)
  การใช้แฟ้มแขวน  (11 มีนาคม 2551)
  วัสดุที่มาแทนกระดาษ (5 มีนาคม 2551)
  เลขานุการกับการใช้อีเมล (2)  18 กุมภาพันธ์ 2551
  การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (6 กุมภาพันธ์ 2551)
  การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุม  (30 มกราคม 2551)
  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของเลขานุการในอนาคต  (16 มกราคม 2551)
  เลขานุการมือใหม่ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยการจองและชำระเงินทาง call center (20 กรกฎาคม 2551)
  วัสดุสำนักงานเหล่านี้ใช้ทำอะไร  (5 มิถุนายน 2551)
  เลขานุการมือใหม่ซื้อตั๋วเครื่องบิน   (10 เมษายน  2551)
  เนียน...ไม่เนียน (เกร็ดเล็กๆ ในการจัดประชุม)
  วัสดุสำนักงานของเลขานุการ  (ที่เปิดซองจดหมาย ที่แกะลวดเย็บกระดาษ)
  ถ้าเลขานุการไม่มีอีเมล
  เลขานุการมือใหม่ได้รับมอบหมายให้ซื้อตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน
  Blog เลขานุการ ติดตามอ่าน blog เลขานุการ (บ้านเก่า)
ปี 2007
  เลขานุการบินแบบประหยัด
   ทำไมเลขานุการต้องใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
   ตู้เก็บเอกสารกับเลขานุการ
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับงานเลขานุการ
   อุปกรณ์สำนักงานที่ OUT สำหรับงานเลขานุการ
   เลขานุการกับการใช้โทรศัพท์มือถือ  
   วิสัยทัศน์ของนายจ้างดีเด่นต่อวิชาชีพเลขานุการ
   วิสัยทัศน์ของเลขานุการดีเด่นต่อวิชาชีพเลขานุการ
  การพัฒนาฐานสมรรถนะอาชีพสาขางานเลขานุการ
  อีกทางเลือกของแผนกเลขานุการ
 
 

 เลขานุการชวนประดิษฐ์ (DIY)
(เลขาฯ ท่านใดมีสิ่งประดิดประดอย เชิญชวนมาร่วมแชร์กันได้)
ปี 2011
ห่อของขวัญ รูปทรงขวด แบบที่ 2 (18 กันยายน 2554)
  ห่อของขวัญ รูปทรงขวด (4 กันยายน 2554)
  ทำการ์ดวันแม่ (card-mom-2011) 4 สิงหาคม 2554
  พับจดหมาย รูปกระถางใส่ดอกไม้ (24 มิถุนายน 2554)
  พับจดหมาย รูปชุดกิโมโน (20 มิถุนายน 2554)
  พับจดหมาย แบบชั้นเชิง (16 มิถุนายน 2554)
  พับจดหมาย รูปปกเสื้อคอวี (13 มิถุนายน 2554)
  ทำการ์ดรูปชุดกิโมโน No.2 (1 เมษายน 2554)
  ทำการ์ดรูปชุดกิโมโน No.1 (19 มีนาคม  2554)
  ทำการ์ดบัตรเชิญ-ลวดริบบิ้น (1 มีนาคม  2554)
  ทำการ์ดบัตรเชิญ (15 กุมภาพันธ์ 2554)
ปี 2010
  ทำการ์ดวันพ่อ 2010 (2 ธันวาคม 2553)
  ทำการ์ดวันแม่2010 (1 สิงหาคม  2553)
  ห่อของขวัญแบบเก๋   (18 สิงหาคม 2553)
ปี 2009
  ทำการ์ดคริสต์มาส (22 ธันวาคม  2552)
  ทำการ์ดรูปบ้าน (20 ธันวาคม 2552)
  ทำการ์ดวันพ่อ   (2 ธ.ค.  2552)
  ทำการ์ดคู่รัก 11+11   (11 พฤศจิกายน 2552)
  ทำการ์ดแบบตั้งได้  (2 พฤศจิกายน 2552)
  ข้อสังเกตและหลักการทำแผ่นพับ (25  สิงหาคม 2552)
  ทำการ์ด-หัวใจซ้อนดว  (22 สิงหาคม 2552)
  ทำการ์ดวันแม่  (11 สิงหาคม 2552)
  ทำการ์ดกิ๊บเก๋  (7 สิงหาคม 2552)
  ทำแผ่นพับ-ปกชีท แบบล็อกล่าง (3 สิงหาคม 2552)
  ทำแผ่นพับ-ปกชีท แบบมีล็อก  (17 กรกฎาคม 2552)
  ทำแผ่นพับ-ปกชีท แบบหัวใจกระดิ่งผูกโบว์   (10 กรกฎาคม 2552)
  ทำแผ่นพับแบบ cute  (2 กรกฎาคม 2552)
  ทำแผ่นพับ-ปกชีท แบบเท่  (29 มิถุนายน 2552)
  ทำซองซีดีแบบง่าย  (22 มิถุนายน 2552)
  การเข้าเล่มหนังสือแบบง่าย ๆ (19 มิถุนายน 2552)
  วิธีทำปกแผ่นพับแบบเก๋ๆ (17 มกราคม  2551)
 
เลขานุการ PaTour
(เลขาฯ ท่านใดมีที่น่าเที่ยวเชิญชวนมาร่วมแชร์กันได้)
  ไปเที่ยวผ่านมุมกล้อง..กับ Lakha PaTour
  ของเล่นไม้จากเกาะเกร็ด (14 มิถุนายน 2552)
  เลขาพาไปเมลเบิร์น (melbourne)  (25 เมษายน 2552)
 
 กิจกรรมการเรียนของนักศึกษาเลขานุการ
  ทำเนียบเลขานุการราชมงคลล้านนา 2010  
(7 ธ.ค. 2553) เป็นโครงการทำทำเนียบรุ่นเลขานุการ online
  ทำเนียบเลขานุการราชมงคลล้านนา 2009  
(1 มี.ค. 2553) เป็นโครงการทำทำเนียบรุ่นเลขานุการ online
 
เอกสารประกอบการสอนวิชา executive secretarial management 2
  อีกหนึ่งภาพที่บอกถึงบทบาทของเลขานุการ
(7 พ.ย. 2551)
  การจัดสำนักงานยุคใหม่ (6 มกราคม 2552)
  คู่มืองานสำนักงาน (23 มกราคม 2552)
  การควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงาน (2 กุมภาพันธ์ 2552)
 การเรียนการสอนเลขานุการและเครือข่ายเลขานุการ
ตัวอย่างบันทึกและรายงานการเดินทางไปราชการ และเนื้อหาการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นอาชีวะอาเซียน โดยครูสุภาณี  เอาทองทิพย์ (วท.ตรัง) 2 สิงหาคม 2554
ตัวอย่างบันทึกการเชิญประชุมแบบมีบันทึกแนบหรือแบบมีวาระประชุมอยู่ในบันทึก  วาระการประชุม  รายงานการประชุม  บันทึกรายงานผลการประชุม ใช้สำหรับเป็นหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการนักศึกษา เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ รวมทั้งการประชุมกลุ่มจัดทำกิจกรรม โครงงาน โครงการต่างๆ โดยครูนงนุช  วางขุนทด (วอศ.นครราชสีมา)
  อัพเดทชื่อครูเลขานุการ คศ.3 และ คศ.4  (หากตกหล่นท่านใด กรุณาแจ้งเพิ่มเติมด้วย)
  Merry Christmas and Happy New Year 2011 และ Valentine เครือข่ายครูเลขานุการ
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ  โดยครูสุภาณี  เอาทองทิพย์  วท.ตรัง (10 มีนาคม  2553)
  เลขานุการยุคใหม่ เรียบเรียงโดย สุภาณี  เอาทองทิพย์  (วท.ตรัง)
  เลขาควรรู้  ครูสุภาณี  เอาทองทิพย์ (วท.ตรัง)
  วิจัยในชั้นเรียน "การพัฒนาทักษะการพิมพ์งานขันผลิตโดยการสอนแบบการทำงานเป็นชุด/เรื่อง วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์"  ครูนิภาพร  มีชำนาญ (วท.ปราจีนบุรี)
  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (2201-2313) ครูจรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง  (วอศ.ลำปาง)
  วิชาเลขานุการบริหาร (3203-2001)  ครูดาลัด บุญตัน (วอศ.เชียงใหม่)
  สำนักงานและระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  ตัวอย่างแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเลขานุการ .
  วิชาการเลขานุการ (2201-2301) ครูสุภาณี  เอาทองทิพย์  (วท.ตรัง)
 
เรื่องน่ารู้ของเลขานุการ
  คุณสมบัติเลขานุการที่ดี ในทัศนะของอดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย  (6 ตุลาคม 2551)
  บทบาทหน้าที่เลขานุการธนาคาร
  แนะนำให้อ่านหนังสือ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ โดยเฉพาะบทที่ 28 จะเกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ
  VIRTUAL OFFICE ออฟฟิศในอากาศ
  ประวัติแป้นพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
  เจ้านายต่างชาติ
  วิธีสะกดคำระบบ ICAO Phonetic Alphabet  สำหรับการรับโทรศัพท์
  การสะกดคำอังกฤษในการรับโทรศัพท์ ที่เรียกว่า AIRLINE CODE
  ชื่ออาชีพต่าง ๆ  เป็นภาษาอังกฤษ
  นามบัตร
  การเตรียมการเดินทางของสาวทำงาน
  ระบบรอยนิ้วมือ
  แป้น Ctrl+Alt+Delete
  ทำไมเครื่องใช้สำนักงานส่วนใหญ่ออกแบบสำหรับคนถนัดขวา
  ม้วนสก็อตเทป
  สูทกร คือใคร
  เลขานุการฝึกดูตัวเลขทางบัญชี
  งานเลขานุการสำคัญจริงหรือ อ.อุษณีย์  ตุลาบดี
  ผู้หญิงเก่ง  
  การค้นหาข้อมูลโดย search engine
  ความจำเป็นในการสอนวิชาพิมพ์ดีดและแป้นพิมพ์ในปัจจุบัน
  เทคโนโลยีทางพิมพ์ดีด  โดย อาจารย์มนตรี  เอี่ยมวรกุล
 
           
       หน้าแรก  งานพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ งานอุตสาหกรรม  งานคหกรรม งานศิลปกรรม      งานเกษตรกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 
free counter
free counter

เริ่มนับวันที่ 3 กรกฎาคม 2550  ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 06 มกราคม 2555 
ผู้ดูแล: พิมพร  ศะริจันทร์,  ศึกษานิเทศก์,  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ติดต่อได้ที่  pomdvt@hotmail.com   เริ่มวันที่  16  ธันวาคม  2547

(ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน)